Potenza 12,5 - 30 Kw

ES750 - H6161H1043
ES750 - H6161H1043
Kw 30-S1/36-S6 - ISO50 - 224Nm S1 - 10.000rpm - raffreddamento a liquido 380V - DPC - encoder HSD TTL
ES750 - H6161H1314
ES750 - H6161H1314
Kw 30-S1/36-S6 - ISO50 - 224Nm S1 - 10.000rpm - raffreddamento a liquido 380V - DPC - encoder LB 1Vpp
ES750 - H6161H1315
ES750 - H6161H1315
Kw 30-S1/36-S6 - ISO50 - 224Nm S1 - 10.000rpm - raffreddamento a liquido 380V - DPC - encoder LB TTL
ES793 - H6161H1060
ES793 - H6161H1060
Kw 15,0-S1/18,0-S6 - ISO40 - 12.000rpm - liquido 380V - DPC - Encoder LB 1Vpp
ES796 - H6161H0916
ES796 - H6161H0916
Kw 15,0-S1/18,0-S6 - ISO40 - 12.000rpm - raffreddamento a liquido 380V - DPC - encoder LB 1Vpp
ES796 - H6161H0935
ES796 - H6161H0935
Kw 15,0-S1/18,0-S6 - ISO40 - 12.000rpm - raffreddamento a liquido 380V - DPC - encoder LB TTL
ES796 - H6161H0917
ES796 - H6161H0917
Kw 15,0-S1/18,0-S6 - ISO40 - 12.000rpm - raffreddamento a liquido 380V - flangia e corpo - DPC - encoder LB 1Vpp
ES796 - H6161H1251
ES796 - H6161H1251
Kw 15,0-S1/18,0-S6 - ISO40 - 12.000rpm - raffreddamento a liquido 380V - flangia e corpo - DPC - encoder LB TTL
ES796 MK353 - H6314H0162
ES796 MK353 - H6314H0162
Kw 15,0-S1/18,0-S6 - ISO40 - 12.000rpm - liquido 380V - corpo e asse C - riduzione 1/200 - DPC - encoder LB 1Vpp
ES796 MK353 - H6314H0163
ES796 MK353 - H6314H0163
Kw 15,0-S1/18,0-S6 - ISO40 - 12.000rpm - liquido 380V - corpo e asse C - riduzione 1/100 - DPC - encoder LB 1Vpp
ES796 MK353 - H6314H0647
ES796 MK353 - H6314H0647
Kw 15,0-S1/18,0-S6 - ISO40 - 12.000rpm - liquido 380V - corpo e asse C - riduzione 1/200 - DPC - encoder LB TTL